Bydlení pro pracující
v proměnách času

Webový portál věnovaný odbornému zpracování a popularizaci dělnických kolonií a sociálního bydlení pracujících v českých zemích.

Mapa kolonií