Celkový pohled na továrnu krátce po uvedení do provozu: vyobrazení Ferdinanda Weesera-Krella (1883–1957), jednoho z klíčových protagonistů tzv. průmyslové malby (NESVARBA, Miroslav – HONZÍK, Stanislav – SALAČ, Vladimír: Lovosice: paměť města / Erinnerung der Stadt. Lovosice: Město Lovosice 2000).

Kolonie továrny na umělé hedvábí v Lovosicích a Lukavci

Název: Kolonie továrny na umělé hedvábí v Lovosicích a Lukavci
Poloha: Lovosice, ulice Terezínská; Lukavec, ulice Lukavecká
GPS: 50.5085997N, 14.0691175E;
50.5109736N, 14.0696472E;
50.5086325N, 14.0680892E;
50.5091536N, 14.0688231E;
50.5097300N, 14.0688242E;
50.5033367N, 14.0833244E
Doba trvání: 1921 – dosud
Stavebník: Böhmische Glanzstoff-Fabrik
Počet obyvatel: asi 150 (1929)

Autor článku: Jaroslav Zeman

Dobová „vizualizace“ zachycující továrnu a přilehlou kolonii v původně zamýšleném rozsahu (SObA Litoměřice, SOkA Most).
Původně zamýšlený velkorysý rozsah kolonie v Lukavci (SObA Litoměřice, SOkA Most).

Prostorové souřadnice

Komplex zaměstnaneckého bydlení továrny na umělé hedvábí vyrostl na volných pozemcích východně od města Lovosice mezi přístavištěm a státní silnicí do Terezína (dnešní I/15). Dělnická kolonie v nedalekém Lukavci vznikla v redukované podobě podél dnešní Lukavecké ulice za železniční tratí Severní státní dráhy Praha–Drážďany (1851). Dopravní dostupnost s městem byla v minulosti řešena pěší chůzí, v případě Lukavce bylo možno využít dráhy. Dnes je kolonie dostupná železniční (linky S4, U4, U54, zastávka Lukavec) a hromadnou dopravou dálkovou a místní (linky 1, 651, 660, 661, 663, 552689, 552652, zastávka Lovosice, záv. 1).

Lovosická továrna na výrobu umělého hedvábí byla založena v roce 1921 ve spolupráci největšího německého koncernu na výrobu umělého hedvábí Vereinigte Glanzstoff Fabrik z Elberfeldu, Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem, Živnostenské banky a dalších subjektů. Byla to první továrna svého druhu v Československu, kterou teprve po jejím otevření následovaly menší provozy v Rudníku u Vrchlabí a v Senici nad Myjavou (Slovensko). Volbu Lovosic jako sídla nového podniku usnadnila dlouhá místní tradice chemického a potravinářského průmyslu a také strategická poloha na Labi. V rámci výstavby areálu bylo pamatováno i na ubytování zaměstnanců.

Po válce byl ustanoven národní podnik České hedvábí (1949) a v roce 1958 se někdejší „Hedvábka“ stala součástí národního podniku Severočeské chemické závody (SCHZ). Ty vznikly sloučením Továrny na strojená hnojiva, zmíněné továrny na umělé hedvábí, Dusíkárny Čechy, národní podnik v Praze II. a národního podniku Umělé vlákno v Rudníku, čímž vznikl poměrně velký koncern, zaměstnávající v době svého vzniku přes osm stovek zaměstnanců.

Továrna a zaměstnanecké domy na leteckém měřickém snímku z roku 1938: 1. továrna, 2. Dům mistrů čp. 486, 3. úřednický dům čp. 489, 4. vila ředitele čp. 485, 5. úřednická vila čp. 638 a 6. úřednický dům čp. 655 (Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška, © MOČR/HÚVG 2004).
Kolonie v Lukavci na leteckém měřickém snímku z roku 1946 (Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška, © MOČR/HÚVG 2004).
Kolonie a zaměstnanecké domy ve výřezu Topografické mapy v systému S-1952 (©ČÚZK).

Stavební vývoj

První vlaštovkou ve výstavbě podnikového sídliště byla ředitelská vila čp. 485 (1921–1922) ředitele podniku Arthura Müllera, jejímž autorem byl architekt Adolf Foehr. Podsklepená třípatrová budova se vyznačuje uměřenou tradicionalisticky komponovanou fasádou s půlkruhovým rizalitem a valbovou střechou se čtyřmi velkými vikýři. V suterénu se nacházela kuchyně, dva pokoje a technické zázemí. V půlkruhovém rizalitu na severní straně fasády byly dvě malé místnosti původně sloužící pro sklad zeleniny a vína. Vstup do budovy byl na západní straně řešen dvěma krytými předloženými schodišti, na východní straně byla situována terasa s dalším vchodem. Parter a první patro byly propojeny velkou halou s trojramenným schodištěm se třemi podestami. Z haly byl přístupný pánský pokoj, salon a jídelna. Vlevo od vestibulu pak byla šatna, záchod, vpravo kuchyň. V přízemí byly do půlkruhového rizalitu vloženy dva kruhové arkýře. Všechny místnosti v prvním patře byly přístupné z pochozí galerie. Jednalo se o další obytné prostory: ložnice s koupelnou, pokoj dcery s budoárem a dva pokoje pro hosty včetně další koupelny. V podkrovním patře byla chodba, z níž byly přístupné další tři pokoje pro hosty se zázemím, sušárna a žehlírna. Vila měla v době svého vzniku velice moderní systém elektrického vytápění.

V téže době vznikly nedaleko dva domy pro zaměstnance, tzv. dům mistrů a úřednický dům, opět podle návrhu Adolfa Foehra. Oba symetricky komponované objekty jsou pojednány v duchu uměřeného neoklasicismu, příznačného pro Foehrovu tvorbu na počátku dvacátých let 20. století. Realizační práce provedla stejně jako v případě ředitelské vily místní stavební firma Zimmermann & Seemann. Dům mistrů čp. 486 byl určen pro 8 rodin: v každém obytném podlaží byly čtyři dvoupokojové byty s kuchyní a příslušenstvím. Podkrovní pokoje bez vlastního sociálního zázemí s kapacitou sedm osob sloužily jako svobodárna.


Úřednický dům čp. 489 určený pro management podniku byl situován v sousedství ředitelské vily na pozemku mezi silnicí a dráhou.  Po formální stránce se blíží mistrovskému domu, ale poskytoval již mnohem vyšší obytný standard. Vedle dvojice dvoupokojových bytů s koupelnami se zde nacházely také dva velkometrážní byty se schodišťovou halou, přijímacím salónem a jídelnou.

Na tuto první stavební etapu navázala v letech 1928–1929 výstavba architekta Friedricha (Fritze) Lehmanna. Ten v květnu a říjnu 1928 navrhl v Terezínské ulici úřednickou vilu spolu s rozložitým dvojdomem se čtyřmi byty, určenými pro výše postavené zaměstnance firmy, které doplnila drobná dělnická kolonie v Lukavci.

Úřednická vila čp. 638, situovaná nedaleko továrny, je reprezentativním příkladem klasicizující architektury konce dvacátých let 20. století. Nachází se na okraji někdejšího jabloňového a hrušňového sadu v blízkosti vily ředitele továrny a Foehrova úřednického domu. Prosté, kubické těleso domu na čtvercovém půdorysu, završené stanovou střechou, oživuje masivní předsazený balkónový portikus, vertikální pásové okno na hlavním průčelí a mohutná korunní římsa. Sokl je zhotoven z hrubě opracovaných kamenných kvádrů, což je pro Lehmannovu tvorbu typické. Klasicizující výraz podtrhovaly dnes již odstraněné půlkruhové vikýře na střeše a výrazná nárožní bosáž. Vnitřní dispozice korespondovala s dobovými požadavky na kvalitní bydlení. V suterénu bylo situováno provozní zázemí. Srdcem domu pak byla halová předsíň se schodištěm do patra. Z ní se vstupovalo do pánského pokoje s arkýřem a velké jídelny, přičemž z obou místností byl přístup na otevřenou terasu, obrácenou do zahrady. Patro představovalo privátní zónu rodiny s ložnicí, dětským pokojem s balkonem, místností pro služku a hostinským pokojem.

Nedaleký úřednický dům pro čtyři rodiny čp. 655 je naproti tomu reprezentantem kolektivního zaměstnaneckého bydlení. Exteriér nápaditě využívá kontrastu mezi hladkou omítkou a hrubými kamennými obklady. Přestože zůstal zachován původní koncept, realizovaná varianta se mírně liší od prvotního projektu, který má blízko ke zmíněné úřednické vile. Vzájemný vztah obou objektů je patrný zejména na výkresu zahradního průčelí obráceného k továrně. Zde měly být namísto realizovaného jednoho velkého balkónu v patře dva postranní menší balkony s arkádou, které měly stejný charakter jako vstupní portikus úřednické vily. Horizontálně koncipovaný dům na svažitý terén parcely reaguje arkádově řešeným suterénem s loubím. Hlavní průčelí je symetricky komponované s centrálním schodišťovým rizalitem a dvěma bočními rizality s masivními předsazenými schodišti, umožňujícími vstup do bytových jednotek. Dispoziční řešení odpovídá exteriéru, přičemž jednotlivé obytné sekce jsou řešeny víceméně identicky. Hlavní vstup do bytu se nachází na předsazeném schodišti a vedlejší v prostoru středního schodišťového rizalitu, ze kterého byl rovněž vstup do suterénu. Centrem bytu je předsíň, ze které jsou přístupné další místnosti (toaleta, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, ložnice, koupelna a komora). Obě stavby provedla v roce 1928 lovosická pobočka známé ústecké stavební firmy Alwin Köhler & Co. Představují mimořádně kvalitní příklad meziválečného zaměstnaneckého bydlení. To dokládá i fakt, že návrhy byly posléze představeny na výstavě soudobého bydlení konané roku 1932 v Ústí nad Labem.

„Výstava, kterou uspořádala Německá ústřední kancelář pro podporu bydlení a osídlení v Československé republice u příležitosti desátého výročí svého založení ve veřejné knihovně v Ústí nad Labem ve dnech 7. až 16. května 1932, představuje zajímavý obraz vývoje bytové a sídlištní výstavby, zejména státem podporované drobné bytové výstavby v německy mluvících oblastech Československé republiky. Jejím cílem je podnítit výstavbu nových a zlepšení starých obydlí, zároveň zlepšit životní podmínky obyvatel, i zlepšit plánování v této oblasti.“ (Austellung „Bauen u. Wohnen“, Aussig Stadtbücherei vom 7. – 17. Mai 1932: Führer, 1932)

Takřka současně úřednické domy doplnila drobná dělnická kolonie v sousedním Lukavci, složená ze tří dvojdomů na půdorysu písmene L, situovaných podél Lukavecké ulice na okraji obce. Současná podoba kolonie je pouze torzem původního, mnohem velkorysejšího záměru, který počítal s větším rozsahem sídliště (68 typových dvojdomků a 8 domků pro jednu rodinu), jež by tak svou rozlohou překonalo samotnou obec. Formální řešení kolonie vycházelo z lidové architektury, jíž však Lehmann vtiskl současný výraz. Prosté fasády s dvojicí sdružených střešních arkýřů v patře oživil jednoduchým, nicméně efektním nárožím, portikem s kónickým sloupkem, zdůrazněným navíc ušlechtilým kamenným obkladem. Dispozice odpovídá venkovskému provozu, a tak nechyběla nižší provozní část v zadním traktu s chlévem a kůlnou. V přízemí každého domu se nacházela hlavní obytná místnost s kuchyní. Přístup do tří ložnic v patře umožňovalo boční schodiště. Zajímavým prvkem bylo umístění stolu v hlavní obytné místnosti, které mělo být zřejmě aluzí na tzv. svatý kout, běžný ve venkovském prostředí. K realizaci dalších domů nedošlo zřejmě s ohledem na následující hospodářskou krizi. Poslední čtyřlístek tzv. nouzových domů vznikl až v roce 1944 v rámci programu Deutsche Wohnung Hilfswerk. Návrh vypracovala litoměřická kancelář Krause und Walter v duchu tehdy oficiálního Heimatstilu.

Ředitelská vila čp. 485 podle projektu Adolfa Foehra krátce po dostavbě (Bauten und Entwürfe, Baurat Adolf Foehr 1925).
Ředitelská vila: půdorys přízemí (MÚ Lovosice, SSÚ).
Úřednický dům čp. 489: situace (MÚ Lovosice, SSÚ).
Úřednický dům podle návrhu Adolfa Foehra: výkres průčelí (MÚ Lovosice, SSÚ).
Úřednická vila čp. 638: půdorys přízemí (MÚ Lovosice, SSÚ).
Úřednický dům čp. 655: variantní výkres fasády (MÚ Lovosice, SSÚ).

Populační poměry

Přesná čísla týkající se počtu obyvatel kolonie dosud neznáme. S ohledem na počet domů lze nicméně usuzovat, že se počet obyvatel továrních bytů pohyboval kolem 150 osob.

Jeden z typových dělnických domků v Lukavci krátce po dostavbě (Horizont 1932, č. 35–36).
Výkres fasád dělnických domků v Lukavci (SObA Litoměřice, SOkA Most).
Výkres fasády typického dvojdomku v Lukavci (SObA Litoměřice, SOkA Most).
Půdorys dělnického dvojdomku v Lukavci (Horizont 1932, č. 35–36).

Okolí kolonie a občanská vybavenost

Vzhledem k blízkosti Lovosic kolonie nedisponovala vlastní občanskou vybaveností, a její obyvatelé tak využívali služeb nedalekého města. Výjimku představovala pouze mužská a ženská jídelna v areálu továrny.

Perspektivní skica tzv. nouzového domu projekční kanceláře Krause und Walter v duchu oficiálního Heimatstilu (Státní oblastní archiv Litoměřice, Státní okresní archiv Most).

Společenský, spolkový a politický život

Společenský život Lovosic byl bohatý, a tak zde fungovala celá řada spolků, mezi jejichž členy nepochybně náleželi i někteří obyvatelé kolonie – turneři, TJ Sokol, fotbalový klub Lobositzer Fussballklub (1905), od roku 1927 český sportovní klub Čechie, veslařský klub, Dělnická tělocvičná jednota či Lovosický středohorský spolek (Lobositzer Mittelgebirgs-Verein).

Aktuální stav

Zajímavý soubor je postupně stále více znešvařován aktuálním snižováním energetické náročnosti budov a různými utilitárními zásahy, v jejichž důsledku je postupně stírán architektonický výraz domů. Častá jsou plastová okna a nevhodná střešní krytina. Současný stav většiny objektů je tak pouze torzem původního řešení. Objekty jsou převážně v držení soukromých vlastníků.

Takzvaný Dům mistrů čp. 486 z dílny Adolfa Foehra: stav v roce 2012 (foto Jaroslav Zeman).
Úřednický dům: stav v roce 2012 (foto Jaroslav Zeman).
Úřednická vila čp. 638 autora Fritze Lehmanna: stav v roce 2012 (foto Jaroslav Zeman).
Úřednický dům pro čtyři rodiny čp. 655 z architektonické dílny Fritze Lehmanna: stav v roce 2012 (foto Jaroslav Zeman).
Dělnický dvojdomek v Lukavci: stav v roce 2012 (foto Jaroslav Zeman).

Prameny a literatura