Poslední dosud stojící objekt vagónové kolonie v České Skalici v Zelené ulici čp. 501 stav v srpnu 2022 (foto Martin Jemelka).

VAGÓNOVÁ
KOLONIE V ZELENÉ ULICI

Název: Vagónová kolonie v Zelené ulici
Poloha: Česká Skalice, Zelená ulice čp. 497–502
GPS: 50.3889417N, 16.0424433E
Doba trvání: 1923 – dosud
Stavebník: Město Česká Skalice, soukromí stavebníci
Počet obyvatel: 30? (1950)
Spolky: nezjištěny
Události a osobnosti: nezjištěny

Autor článku: Martin Jemelka

Dobový snímek vagónové kolonie v Zelené ulici z dvacátých let 20. století (E. Bouza, Česká Skalice, s. 32).

Prostorové souřadnice

Nouzová vagónová kolonie v Zelené ulici byla postavena v jižní části města Česká Skalice, a to na periferii při silnici vedoucí do místní části Spyta. Dnes lokalita bezprostředně sousedí se sběrným dvorem.

Šest obytných vagónů v evidenční mapě nemovitostí z let 1963–1967 (Český úřad zeměměřičský a katastrální, B5_1_VS_XVIII_11_8).

Stavební vývoj

Bytové poměry průmyslového dělnictva v České Skalici byly sociálně a socioprofesně značně diverzifikované. Lépe situované dělnické rodiny bydlely v nájemních domech či dělnických podnikových bytech v místních koloniích V Domkách a Škvárovna. Přibližně třetina průmyslových dělníků pracujících v továrnách v České a Malé Skalici bydlela v okolních obcích ve vlastních chalupách nebo v nájmu u chalupníků (domkářů), odkud denně docházela za prací. Nižším příjmovým skupinám bylo určeno šest objektů vagónové kolonie v Zelené ulici čp. 497–502.

S její výstavbou bylo započato na předměstí České Skalice v roce 1923. Vyřazené vagóny byly usazeny na cihlové podezdívce a následně variabilně stavebně upravovány, až nakonec z původních vagónů často zůstalo jen kovové žebroví vagónové konstrukce a střecha. Zdi byly vyzdívány cihlami a omítány, plechové střechy byla obloženy sololitovými deskami. Každému vagónu vévodila malá prkenná veranda. Obytná plocha vagónu činila obvykle 25 m2. Zatímco k rozvodné síti elektrické energie byla vagónová kolonie v Zelené ulici připojena již při výstavbě, kanalizační a vodovodní síť byly v kolonii dobudovány až v roce 1946. V posledních desetiletích 20. století kolonie rychle chátrala.

Aktuální stav

Z nouzové vagónové kolonie dnes stojí již jen objekt čp. 501 na parcele č. 338, který je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Majitelem objektu je Město Česká Skalice.

Poslední dosud stojící objekt vagónové kolonie v České Skalici v Zelené ulici čp. 501: stav v srpnu 2022 (foto Martin Jemelka).

Prameny a literatura

  • BOUZA, Erik: Česká Skalice: stručné dějiny města. Česká Skalice: Městský národní výbor 1975, s. 32.
  • KEJZLAR, Josef a kolektiv: Dějiny textilní výroby v České Skalici. Dvůr Králové nad Labem: Tiba 1987, s. 269, 270, 283.
  • KUŠIAKOVÁ, Kateřina: Historie textilní továrny „Bedřich Reich“ v České Skalici. Rukopis magisterské diplomové práce. Praha: Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění 2017, s. 61, 63.